Kansalaisaktiivisuudesta

Olin viime talvena kolme kertaa haastateltavana pääkaupunkiseudulla toimivassa Lähiradiossa. Suorat lähetykset ovat siitä mukavia, että niissä sana on vapaa ja tilanne elää koko ajan, eikä kukaan kahlitse puhetta. Kiitokset toimittajille Valo ja Haapala siitä, että he halusivat nostaa maamme lasten tilanteen avoimeen keskusteluun. Aiheina olivat lasten ja nuorten syrjäytyminen, huostaanottojen lisääntyminen sekä lastenpsykiatriset hoitokäytännöt.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira oli viimeistä ohjelmaa tehtäessä vast ikään antanut 24.2.2011 päivätyn ratkaisunsa (dnro 804/05.01.04.04/2009) Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrisista turvaistavista hoitokäytännöistä ja arvioinut ne lasten potilasturvallisuuttakin vaarantaviksi. Näin ollen ohjelmassa oli hyvä puida ja pohtia myös tätä osa-aluetta, joka on kiinteästi kytköksissä lastensuojelutyöhön. Olen kirjoittanut aiheesta noin vuosi sitten otsikolla Puoskareiden markkinat.

Olen talven mittaan kerännyt aineistoa lastensuojelua käsittelevään kirjaan. Olen vastaanottanut hienoja tekstejä perheiltä, vanhemmilta ja nuorilta. Niille kaikille on ominaista pelko lastensuojelutyötä kohtaan, vaikka lainsäädäntö velvoittaa hyvään sosiaalihuollon palveluihin ja asiakkaan huomioimiseen. Otan mielihyvin edelleen vastaan kirjoituksia koskien lastensuojelua. Niitä voi lähettää sähköpostiini leeni.ikonen(at)knuutilaki.net.

Maamme vanhimmaksi vakitoimittajaksi nimetty Sanelma Haapala katselee maailmaa avarasti, pitkän elämän tuomalla viisaudella ja on pyrkinyt elämässään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Hän näkee peruspalvelujen niukkuuden kohdistuvan erityisesti lapsiperheisiin. Näin on tehnyt myös Juhani Valo, joka iski asian ytimeen lähetyksessä 21.3.2011 ja teki osuvia kysymyksiä mm. lasten ylidiagnostisoinnista.

Vuosien mittaan minua on lähestynyt usea toimittaja tutkien lastensuojelun laajaa aihealuetta, kun tämä alue sivutessaan perus- ja ihmisoikeuksia on muodostunut erityisen kiinnostuksen ja osaamisen alueeksi jo muutaman vuosikymmenen ajalta. Ihailen toimittajien tapaa kyseenalaistaa, etsiä eri näkökulmia ja haastaa keskusteluun. He ovat todellisia demokratian vahtikoiria. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lastensuojelun ja hallinto-oikeuksien kriisissä demokratia on alkanut toimia toimittajien avulla, kun hätääntyneet kansalaiset pyytävät toimittajilta apua.

Toimittajien ansiota oli, että syksyllä 2008 nostettiin esille erään lastensuojelulaitoksen toimintatavat ja rangaistuskäytännöt. Ohjelman nimi oli Voiko tämä olla totta?Tarinoita lastenkodista. Sittemmin Eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut lastenkodin käytäntöihin.

Olen jäsenenä ja toimin Suomen Oikeusapulakimiehet ry nimisessä lakimiesyhdistyksessä, mutta en kuulu asianajajayhdistykseen. Suomen perustuslain 13 §.n mukaan maassamme vallitsee yhdistymisvapaus, johon sisältyy oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.

Suomen Oikeusapulakimiehet ry on antanut lukuisia lausuntoja koskien eri alojen lainsäädäntöhankkeita. Yhdistyksemme on nimennyt lastensuojeluasiat maamme vakavimmaksi oikeusturvaongelmaksi, johon tulisi saada pikaisesti muutoksia. Erityinen muutoksen tarve liittyy lastensuojeluasioiden tuomioistuinkäsittelyn, hallinto-oikeusprosessin, ongelmiin. Yhdistyksemme on kyennyt ennakoimaan jo lausuntovaiheessa eduskunnalle kaikki ne ongelmat, jotka uusi (1.1.2008 voimaan tullut) lastensuojelulaki sai aikaan.

Hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettelyn ongelmat käynnistivät Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tutkimushankkeen. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle langettavia päätöksiä ja YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt maamme päättäjien huomion siihen, miksi niin suuri määrä lapsia joutuu asumaan poissa kodeistaan (tällä hetkellä noin 17 000 lasta, mikä on suurin määrä sitten viime sotien).

Perustuslain 12 §:n mukaan maassamme vallitsee sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Se tarkoittaa sitä, että myös tavallinen kansalainen voi nostaa esille epäkohtia ja koettaa vaikuttaa asioihin.

Sain perjantaina 15.4.2011 aktiiviselta kansalaiselta viestin, että Ylen toimittaja Heidi Laaksonen haastattelee lastensuojelun ja lapsipolitiikan asiantuntijaa Sirkka Rousua ohjelmassa Mahdollinen tehtävä. Aihehan on hyvä näin vaalien alla, kun silmiin ei ole osunut, että kukaan kansanedustajaehdokas olisi nostanut aihetta vaaliteemakseen.

Minulle kerrottiin, että toimittaja on kirjoittanut aiheesta pakinan ja siinä maininnut minutkin selvästi tunnistettavalla tavalla.

Toimittaja Laaksonen kirjoittaa ohjelmastaan seuraavaa

Ylityöllistetty lastensuojelu

Lasten huostaanottojen määrä on vuodesta toiseen korkea. Yli 16 000 lasta asuu muualla kuin vanhempansa luona. Miten huostaanottojen määrä saadaan laskuun? Miten voisimme toimia paremmin lasten edun mukaisesti?

Onko päättäjillä riittävästi halua puuttua asiaan kun esimerkiksi Helsingin kaupunki ei säästöjen takia palkkaa kesäsijaisia lastensuojeluun?

Mahdollinen tehtävä? pohtii asiaa lastensuojelun ja lapsipolitiikan erityisasiantuntijan Sirkka Rousun kanssa. Rousun mukaan lastensuojelu niittää sitä, mitä muilla yhteiskunnan sektoreilla kylvetään tai jätetään tekemättä. Köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lastensuojeluperheissä arkipäivää.

Mahdollinen tehtävä? lauantaina 16.4. kello 9.05. Uusinnat sunnuntaina 17.4. kello 1.02, maanantaina 18.4. kello 13.05.

 

Pakina: Sossutädit paholaisen kätyreinä

Lasten huostaanotot on kuuma aihe. Havaitsin tämän kun olin tekemässä tämänkertaista Mahdollista tehtävää? Jo pelkän ohjelmapuffin perusteella sain yhteydenoton, joissa kerrottiin, keitä minun pitäisi haastatella.

Lähettäjän mielestä ei ole perusteltu haastatella valitsemaani asiantuntijaa vaan "Hänen tilalleen kannattaisi etsiä joku toinen. Uudistushenkisempi. Haastateltavasi on kovin tyytyväinen nykyjärjestelmään. Hän edustaa taantumusta, hän ei ole uudistaja ja uusien näkökulmien avaaja".

Sain viestissä ehdotuksen haastatella muun muassa erästä varatuomaria, joka edustaa oikeudessa huostaanottoa vastustavien lasten vanhempia. Hällä on kuulemma kirjakin tekeillä viranomaisten väärinkäytöksistä ja mielivallasta. "Lastensuojelutyö on kuin haiseva tunkio, josta voi paljastua mitä laittomuuksia tahansa", kirjoittaa hän blogissaan.

Suomalainen lastensuojelutyö vaikuttaa tämän ihmisen mukaan olevan suurinpiirtein paholaisen kätyreiden pyörittämää. Ensi- ja turvakodit ovat kamalia, varhainen puuttuminen on aivan kamalaa, lastenkodit ovat kaikkein kamalimpia, viranomaiset haluavat tehdä huostaanottoja, koska se on niin hyvää bisnestä! Tässä kohtaa meinasi mennä sumppi väärään kurkkuun!

Asioita voi tarkastella monella tavalla eli pistetäänpä pata kattilaa soimaan. Ihanko pyyteettä, vailla korvausta juristi työtään tekee? Kirjaa varmaan jaetaan turuilla ja toreilla ilmaiseksi? No ei vainenkaan, varatuomarin tuntiveloitus on 160 euroa, puhelinneuvonta kustantaa vähintään 20 euroa. Per puhelu siis. Tämä kyseinen ihminen ei myöskään kuulu asianajaliittoon. Hhhmm. Miksiköhän? Ja miksi hän tehtailee samansisältöisiä mielipidekirjoituksia sanomalehtiin? Onko asiakkaista sittenkin vähän pulaa?

Tässä pari vinkkiä itse kullekin, miten asian kuin asian saa vaikuttamaan hämärältä.

Vihjaile, ole epämäärinen, tee yksityisestä yleinen. Älä välitä faktoista.

Luinpa sitten myös sen ihmisen blogia, joka journalistiseen päätänvaltaani yritti vaikuttaa. Hänen omat lapsensa ovat olleet ilmeisesti olleet jostain syystä huostaanotettuina. Hän haukkuu ihmisiä, viranomaisia ja päättäjiä, myös haastateltavaani nimeltä En ymmärrä, miten sivut voivat ylipäätään olla pystyssä. Ihan tavallistenkin sosiaalivirkailijoiden kunniaa loukataan räikeästi.

Kannattaa myös irrottaa yksittäisiä lauseita asiayhteyksistä, näin saat helposti tehtyä tulkintoja, jotka sopivat arvomaailmaasi.

"Tuota en vielä tiennyt, että rodunjalostus on jo noin kirkkaasti lastensuojelun päämääränä, myös älykkyyttä tarkasteltaessa."

"Lapsikauppa on ollut Suomessa hyvin kannattavaa liiketoimintaa."

"Ja jos tietyt sossujen himoitsemat lommot puuttuvat perheestä, ne tuodaan sinne jotain reittiä. Lastensuojelu ottaa oikeudekseen TUOTTAA perheeseen näitä stereotyyppisiä kolhuja."

Päättele itse, ovatko kaikki muumit laaksossa.

Joukossamme elää siis joukko ihmisiä, jotka ovat omistautuneet taistelemaan "kunnallisen lastensuojelun mielivaltaa vastaan". Sellainen Facebook -ryhmä on olemassa, uskokaa tai älkää. Näillä ihmisillä on selvästi missio, eikä se missio ole mielestäni lasten parhaaksi vaan systeemiä vastaan hyökkääminen.

Jos olenkin aivan väärässä, ja nämä ihmiset haluavat ihan vilpittömästi auttaa lapsia, niin pahoitteluni. Asetelma on vain kovin mustavalkoinen, "Minussa ei ole mitään vikaa, mutta kaikissa muissa on". "Olen oikeusjärjestelmän uhri."

On kovin vaikea uskoa oikeusvaltiossa tapahtuvaan laajamittaisiin ja järjestelmällisiin väärinkäytöksiin lastensuojelussa. Että olisi joku sossutätien salaseura, joka haluaisi riipiä lapsia syyttä suotta kodeistaan ja sysätä lastenkotiin hirviömäisten hoitajien armoille. Psstt. Pikkuvinkki. Charles Dickensin Oliver Twist on fiktiota, ja se sijoittuu 1800-luvulle.

Heidi Laaksonen 15.4.2011


Toimittaja Heidi Laaksosta en tunne.

Hän on jostain syystä nöyrtynyt polvilleen ja niellyt purematta lastensuojelun virallisen opin. Tämä oppi elää sitkeänä käsittäen virheelliset väitteet huostaanottojen syistä (päihde- ja mielenterveysongelmat).

Olen päivittäin työssäni tekemisissä tämän virallisen lastensuojeluopin kanssa. Parinkymmenen vuoden työkokemuksella olen todennut sen virheelliseksi.

On valitettavaa, että toimittaja nolasi pakinallaan myös asiallisesti ohjelmassa esiintyneen haastateltavan.

Hyvä toimittaja Heidi Laaksonen,

Ehkäpä Sinullakin olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että maamme sijaishuollossa olevien lasten tilanne viimein saataisiin selvitystyön alle siten, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kärsiä ala-arvoisesta kohtelusta julkisen vallan suojeluksessa.

Voisit ehkä vaikuttaa myös siihen, että tilastotkin saataisiin kuntoon niin, että viranomaiset tietäisivät huostaanottojen varsinaiset syyt.

Keskustelisin mielelläni kanssasi.

Eduskuntavaalien päivänä 17.4.2011